Podmínky registrace

Uživatel internetových stránek portálu www.noblessline.cz, který se řádným způsobem zaregistroval, odesláním registračního formuláře poskytuje společnosti Nobless line s.r.o.. (dále jen „Provozovatel“) souhlas se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v tomto či rozšířeném formuláři. Uživatel prohlašuje, že si je vědom svých práv týkajících se ochrany jeho osobních údajů vyplývajících ze Zákona.

Uživatel je srozuměn s tím, že Provozovatel bude zpracovávat jeho osobní údaje poskytnuté v souvislosti s cestováním i pro nabízení obchodu nebo služeb, za účelem vytváření finančních zdrojů v souladu s cíli a posláním Provozovatele.

Provozovatel prohlašuje, že je správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).